Med stöd av strategisk ruttplanering från Descartes har Iceland Post framgångsrikt kunnat göra övergången från traditionell postleverans till dagens alltmer efterfrågade paketleveranser.

Iceland Post har minskat antalet rutter, ökat antalet leveranser per anställd och minskat antalet ej levererade paket när mottagaren inte är på plats och paketet måste returneras till distributionscentret.

Läs mer om ruttoptimering & ruttplanering


Webinar - Ruttoptimering
Leveranser i rätt tid och till rätt plats. Hur anpassar man sin distribution utifrån rådande efterfråga och tillgängliga resurser?
Intervju: Strategisk ruttoptimering
Lyssna på ett samtal med Lars Persson och Dan Hellström från Descartes Systems som svarar på frågor och diskuterar fördelar med ruttoptimering tillsammans med Stefan Karlöf, chefredaktör på Supply Chain Effect.
Kundcase: STARK Group
Nordens största återförsäljare och distributör av byggmaterial, har fullt fokus på exakta leveranser till kund.