Telesuper är en holländsk online-stormarknad som levererar livsmedel och måltider till företag, barnomsorg och olika typer av boenden. De har 180 anställda och 30 bilar som kör över hela landet och använder Descartes lösning för att planera optimala leveransrutter, återkoppla på tid för leverans samt temperatur vid leveranstillfället.

Med Descartes lösning kan Telesuper även göra analyser och ge prognoser för kostnaden för varje avlämningsställe. Detta möjliggör för ett förbättrat samarbete med varje kund.

Läs mer om ruttoptimering & ruttplanering


Webinar - Ruttoptimering
Leveranser i rätt tid och till rätt plats. Hur anpassar man sin distribution utifrån rådande efterfråga och tillgängliga resurser?
Intervju: Strategisk ruttoptimering
Lyssna på ett samtal med Lars Persson och Dan Hellström från Descartes Systems som svarar på frågor och diskuterar fördelar med ruttoptimering tillsammans med Stefan Karlöf, chefredaktör på Supply Chain Effect.
Kundcase: Iceland Post
Med stöd av strategisk ruttplanering från Descartes har Iceland Post framgångsrikt kunnat göra övergången från traditionell postleverans till dagens alltmer efterfrågade paketleveranser.