Som Nordens största distributörer av byggmaterial är STARK GROUP verksamma på en mycket konkurrensutsatt marknad. Transporter och leveranser som kommer i tid är därför en viktig tjänst som man tillhandahåller sina kunderna. Den molnbaserade ruttplaneringen från Descartes är lätt att använda för både transportplanerare och chaufförer, och den mottagande kunden får besked på när de kan förvänta sig en leverans.

Läs mer om ruttoptimering & ruttplanering


Webinar - Ruttoptimering
Leveranser i rätt tid och till rätt plats. Hur anpassar man sin distribution utifrån rådande efterfråga och tillgängliga resurser?
Intervju: Strategisk ruttoptimering
Lyssna på ett samtal med Lars Persson och Dan Hellström från Descartes Systems som svarar på frågor och diskuterar fördelar med ruttoptimering tillsammans med Stefan Karlöf, chefredaktör på Supply Chain Effect.
Kundcase: Iceland Post
Med stöd av strategisk ruttplanering från Descartes har Iceland Post framgångsrikt kunnat göra övergången från traditionell postleverans till dagens alltmer efterfrågade paketleveranser.