Tom de Rocker från Thiry Gent, belgisk distributör av frukt & grönt, berättar hur de med hjälp av Descartes WinRoute och Route Planner On-Demand spårar sina rutter digitalt samt förbättrar fordonens planering, samtidigt som man minskar körsträckan och §transportkostnaderna.

Via lösningen optimerar Thiry Gent också hanteringen av tomma emballage genom att importera dem direkt till sitt ERP-system. Som ett resultat har felfrekvensen minskat avsevärt vilket leder till högre kundnöjdhet.

Läs mer om ruttoptimering & ruttplanering


Webinar - Ruttoptimering
Leveranser i rätt tid och till rätt plats. Hur anpassar man sin distribution utifrån rådande efterfråga och tillgängliga resurser?
Intervju: Strategisk ruttoptimering
Lyssna på ett samtal med Lars Persson och Dan Hellström från Descartes Systems som svarar på frågor och diskuterar fördelar med ruttoptimering tillsammans med Stefan Karlöf, chefredaktör på Supply Chain Effect.
Kundcase: Iceland Post
Med stöd av strategisk ruttplanering från Descartes har Iceland Post framgångsrikt kunnat göra övergången från traditionell postleverans till dagens alltmer efterfrågade paketleveranser.