Tom de Rocker från Thiry Gent, belgisk distributör av frukt & grönt, berättar hur de med hjälp av Descartes WinRoute och Route Planner On-Demand spårar sina rutter digitalt samt förbättrar fordonens planering, samtidigt som man minskar körsträckan och transportkostnaderna.

Via lösningen optimerar Thiry Gent också hanteringen av tomma emballage genom att importera dem direkt till sitt ERP-system. Som ett resultat har felfrekvensen minskat avsevärt vilket leder till högre kundnöjdhet.

Se videon på YouTube

Mer om ruttplanering från Descartes