FAQ: Last Mile Delivery


Här har vi samlat de vanligaste frågorna vi får om Last Mile Delivery (sista milen-leveranser) i en FAQ. Hittar du inte svaret på din fråga så kontakta oss gärna så hjälper vi dig.

Innehållsförteckning

Vad är Last Mile Delivery?

Last Mile Delivery, eller "sista milen-leveranser" som det också kallas, är den sista transporten av en kundbeställning från till exempel en distributionscentral eller butik hela vägen fram till slutkunden. Detta utförs oftast av transportföretag, budföretag, speditionsföretag eller privata fordon.

Varför är Last Mile Delivery viktigt? 

Inom många branscher, till exempel distribution och handel är sista milen-leveranser en viktig del i företagens konkurrensstrategier. Förmågan att snabbt, tillförlitligt och exakt kunna leverera till kunder och samtidigt erbjuda mervärdestjänster som leverans inom tidsfönster ner till 2 timmar kan förbättra kundrelationer och öka intäkterna. E-handel har ökat betydligt och därmed har sista milen-leveranser blivit allt viktigare och den utgör en betydande del av konsumentens köpupplevelse. 

Varför bör du göra en utvärdering av din Last Mile Delivery? 

Strategier för sista milen-leveranser utvecklas snabbt och blir allt viktigare för lönsamhet och kunddifferentiering. Det som ansågs vara bästa praxis för bara två år sedan har idag blivit en norm. Distributörer och handlare använder systemen för att förbättra sin konkurrenskraft och öka intäkterna. Eftersom sista milen-leveranser är så viktig för kundnöjdheten är det avgörande för många företag inom distribution och handel. De som inte använder det bästa arbetssättet riskerar att förlora de konkurrensfördelar de tidigare kunde förlita sig på.  

Det är inte bara tillgängliga resurser som växlar snabbt utan även tekniken för genomförandet av sista milen-leveranser. Ledande distributörer och återförsäljare använder teknik och insamlad data för att utveckla sina leveransprocesser och erbjuda kunden fler alternativ för sin leverans. Målet är att kontinuerligt förbättra kundupplevelsen och engagera kunderna från den tidpunkt då de väljer en utkörningstid, under hela köpprocessen och fram till utvärdering efter leveransen. 

E-book: Last Mile Delivey
I den här e-boken går vi igenom de strategier och tekniska tillvägagångssätt som krävs för att skapa den bästa kundupplevelsen, från beställning till leverans.

Vilka är utmaningarna för Last Mile Delivery? 

Det finns fyra omfattande utmaningar som rör Last Mile Delivery. Den första är att kunna leverera konsekvent. Att hålla utlovade leveranstider är extremt viktigt för att kunderna ska vara nöjda. Den andra är att hålla nere leveranskostnaderna. Sista milen-leveranser kan vara mycket dyra. Det är viktigt att kunna erbjuda effektiva leveranstjänster som uppfyller kundernas efterfrågan utan att det påverkar lönsamheten.

Den tredje är precision och snabba reaktioner vid leveranserna. Kunderna kräver nu kortare leveransintervall och kortare ledtider vilket ökar komplexiteten och koordinationsbehovet vid planeringen av den sista milen. Den fjärde är förmågan att erbjuda mervärdestjänster under leveranserna. Mervärdestjänster kan ge konkurrensfördelar och ytterligare intäkter, men de ökar samtidigt komplexiteten och behovet av koordination för den sista milen-leveransen. 

Hur kan du klara de utmaningar som kommer med Last Mile Delivery?

Bättre planering och en bättre utbildad arbetsstyrka som följer arbetssättet är lösningen för att klara utmaningarna. Planeringen ska täcka in de begränsningar och arbetssätt som förekommer i verkliga livet. Detta måste kombineras med optimeringssystem som kan ta fram modeller för sista milen-leveranser, samt skapa rutter som ger bästa kundservice och maximerar lönsamheten.

Genom optimerad planering kan du även klara komplexiteten med kortare ledtider, tätare tidsintervall och mervärdestjänster. Personalens effektivitet kan förbättras genom mobil teknik som leder dem genom utkörningarna, låter dem kommunicera sin status till sambandscentralen och ser till att rätt varor levereras till kunden. Förarna kan övervakas och du kan kontrollera att de följer färdvägarna, har rätt leveransinformation och kör på ett säkert sätt. 

Inom många branscher, till exempel distribution och handel, är Last Mile Delivery en viktig del i företagens leveransstrategier. Med en e-handel som ökat betydligt under det senaste året har sista milen-leveransen blivit allt viktigare och utgör idag en betydande del av kundens köpupplevelse.


Vill du prata om sista-milen leveranser med våra experter?

Vi hoppas du har nått nya insikter genom att reflektera över dessa frågor. Har du några andra funderingar om hur din verksamhet kan öka sin effektivitet genom Last Mile Delivery? Tveka inte att höra av dig till oss!

Mer information


Webinar: Ruttoptimering
Leveranser i rätt tid och till rätt plats. Hur anpassar man sin distribution utifrån rådande efterfråga och tillgängliga resurser?

Intervju: Strategisk ruttoptimering
Våra experter svarar på frågor och diskuterar fördelar med ruttoptimering tillsammans med Stefan Karlöf, chefredaktör på Supply Chain Effect.