Swix distribuerar till sportutrustning till hela världen från Norge och ville undvika dubbla tullavgifter vid distribution in och ut ur Norge. Torbjörn Haugen, Driftschef på Swix berättar hur de löser det genom en helt integrerad lösning med Descartes.

Läs mer om tullhantering


Webinar: Automatiserade tullprocesser & screening av sanktionslistor
Leveranser i rätt tid och till rätt plats. Hur anpassar man sin distribution utifrån rådande efterfråga och tillgängliga resurser?
Webinar: Vilka är fördelarna med tullager?
I detta webinar berättar Jimmy Berglund, Key Account Manager Customs, mer om fördelarna med tullager.
tullsystem sverige
Är din verksamhet redo inför framtidens tullhantering?
Fram till 2025 ska tullhanteringen i Sverige och övriga EU-länder stödjas av nya IT-system som säkerställer en enhetlig digitalisering och kvalitet i olika länder.