Strategisk ruttoptimering är ett smart verktyg för både ökad effektivitet, hållbarhet och bättre kundservice.

Lyssna/titta på ett samtal om detta spännande ämne med Lars Persson och Dan Hellström från Descartes Systems som svarar på frågor och diskuterar fördelar med ruttoptimering tillsammans med Stefan Karlöf, chefredaktör på Supply Chain Effect.

Läs mer om ruttoptimering & ruttplanering


Webinar - Ruttoptimering
Leveranser i rätt tid och till rätt plats. Hur anpassar man sin distribution utifrån rådande efterfråga och tillgängliga resurser?
logistik och supply chain logo
Podcast: Hållbara transporter
I det här avsnittet av Logistik & Supply Chain fördjupar vi oss i hur transporterna kan bli mer hållbara här och nu bland annat genom bättre planering, effektiva IT-stöd, smartare ruttplanering och optimering
Kundcase: STARK Group
Nordens största återförsäljare och distributör av byggmaterial, har fullt fokus på exakta leveranser till kund.