Vedum Kök och Bad är ett familjeägt företag som startades 1919 av Viktor Lindberg. Sedan dess har företaget utvecklat, producerat och sålt inredningar för kök, bad, förvaring och tvättstugor. Familjen drev företaget i tre generationer innan det 2005 övertogs av Magnus och Niklas Efraimsson som äger företaget idag. Tillverkning och huvudkontor finns fortfarande kvar i det lilla västsvenska samhället Vedum.

Idag har Vedum Kök och Bad ca 420 anställda och är Sveriges största familjeägda köks- och badrumsföretag. Företaget har egna utställningar varav ett fi nns i Vedum men det fi nns även utställningar på ytterligare fem ställen i Sverige. 1997 startade Vedum försäljning av badrumsinredningar i Norge till återförsäljare. 

Utmaningen

"Det finns en mycket stor efterfrågan av våra kök just nu. Det byggs just nu otroligt mycket i Sverige. Våra största utmaningar är att kunna växa men fortfarande behålla kvaliteten, servicen och leveranssäkerheten. När trycket är hårt på oss att kunna leverera är det mycket viktigt att våra system fungerar så bra och smärtfritt som möjligt", säger Mia Fredriksson, transportlogistiker/inköpare på Vedum.

Lösningen

När Vedum 2002 valde system var det främsta kravet att det skulle fungera tillsammans med affärssystemet Movex. Det var ett måste. De tittade på flera lösningar men fastnade snart för Descartes lösning. 

"När vi senare även började titta vart vi kunde spara pengar såg vi en vinning i Descartes program att kunna göra våra export- och importdeklarationer själva direkt i systemet och i och med detta skala bort ett led. Som vi tidigare jobbade hade vi våra fraktbolag som ombud. Det alternativet innebar också att Vedum har ansvaret men inte själva ha kontrollen på pappren som presenteras för tullen vid gränsen, då vi även sköter införtullningen i Norge", säger Mia Fredriksson. Via Descartes program kan Vedum skicka all information elektroniskt som svenska Tullverket och norska Tolldirektoratet behöver. Informationen synkas med övriga system på företaget. Vi har även fått en höjd kunskapsnivå gällande tull på Vedum.

"Både Movex och Descartes system är väldigt transparanta. Det är lätt att få fram information från Descartes om man arbetar i Movex och tvärtom. Vi har haft det här systemet i fl era år nu och det fungerar väldigt bra. Man kan lätt nå, skicka och få tillbaka till exempel information från fraktsedlar, kundorder och förtullningar. Vi gör både norska import- och svenska exportdeklarationer i systemet. Vi expanderar och ökar försäljningen med mellan 15-20 procent per år och då är det väldigt viktigt att systemet fungerar", säger Mia Fredriksson. 

"En annan fördel med Descartes system är att företaget har avtal med många speditörer. Ett brett utbud av speditörer är också en förutsättning för att Vedum ska klara av sina leveranser. Nu har vi en fantastisk databas som sparar all information om våra sändningar. Får vi till exempel in reklamationer är det lätt att spåra information när vi vill."

Resultatet

• Bättre tillgång till information - Med Descartes lösning kan Vedum snabbt få tillgång till tullrelaterade uppgifter så att företaget snabbt kan få lasten genom tullen och mer strömlinjeformad kommunikation

• Standardiserad process - Descartes lösning ger Vedum en centraliserad deklareringsmetod för bolaget och dess tullombud.

• Förenklad rapportering - Descartes lösning har gjort det möjligt för Vedum att lagra deklarationsrelaterad information. Detta inkluderar avancerade bokföringsfunktioner som är väsentliga för gränsöverskridande deklarationer

• Regelefterlevnad - Förändringar som sker i tullvärlden håller Descartes koll på och uppdaterar sitt system vilket gör det lättare för Vedum att efterleva tullförändringar som införs

Läs mer om tullhantering


Webinar: Automatiserade tullprocesser & screening av sanktionslistor
Leveranser i rätt tid och till rätt plats. Hur anpassar man sin distribution utifrån rådande efterfråga och tillgängliga resurser?
Webinar: Vilka är fördelarna med tullager?
I detta webinar berättar Jimmy Berglund, Key Account Manager Customs, mer om fördelarna med tullager.
tullsystem sverige
Är din verksamhet redo inför framtidens tullhantering?
Fram till 2025 ska tullhanteringen i Sverige och övriga EU-länder stödjas av nya IT-system som säkerställer en enhetlig digitalisering och kvalitet i olika länder.