Scandinavian Tobacco Group Assens A/S (STG) är världsledande tillverkare av cigarrer och traditionell piptobak. I mer än 250 år har de levererat tobaksprodukter av högsta kvalitet. Genom implementeringen av Descartes tullösning GCT (Global Customs and Transport) får företaget en automatiserad hantering av tulldeklarationer som bidrar till effektivare kommunikation med danska Toldstyrelsen och som säkerställer att EU:s tullregler följs.

- Descartes kompletta SaaS-baserade tullösning uppdateras för att uppfylla aktuella lokala krav och föreskrifter, och hanterar effektivt ett stort antal tulldeklarationer med hög automatiseringsgrad. Descartes uppfyller våra krav som en global etablerad leverantör med en väl beprövad tullösning. Vi handlar på en global marknad och det är viktigt att våra leverantörer befinner sig på samma nivå, säger Yves Neven, Sr. Manager Inbound, Receiving, Customs & Logistics – EU/Exports på STG.

Tullösningar som uppfyller myndigheternas nya krav

I tullösningen GCT ingår en standardkonfiguration för registrering av export- och importdeklarationer som uppfyller danska Toldstyrelsens systemkrav. Implementeringen av GCT bygger på Descartes SaaS-lösning och kommunikationen uppfyller kraven för utbyte av elektroniska EDI-meddelanden med Toldstyrelsen. För att förenkla och säkerställa processerna kring IPR kommer GCT även att användas för att förenkla STG:s rapportering till Toldstyrelsen. Detta kommer att integreras med ERP-systemet för att säkerställa att redovisningen sker korrekt samt för att automatisera processen.

- Vår tullösning GCT är utvecklad för företag med höga krav på effektiv tull- och transporthantering, och STG är ett sådant företag. Vi är övertygade om att STG kommer att ha stor nytta av lösningen, eftersom den bidrar till att minska såväl kostnaderna för tullhanteringen som att effektivisera hantering av tulldeklarationer, säger Lars Persson, VP Sales Customs EMEA på Descartes.