Ruttoptimering


Förbättra din distribution med snabba, exakta och flexibla leveranser.

Hur påverkar din leveransprocess kundnöjdheten?
Kvaliteten på leveranstjänsten är den avgörande faktorn för den övergripande kunduppfattningen hos både leveransföretag och återförsäljare. Det visar en ny undersökning gjord på uppdrag av Descartes

Intervju: Strategisk ruttoptimering
Våra experter svarar på frågor och diskuterar fördelar med ruttoptimering tillsammans med Stefan Karlöf, chefredaktör på Supply Chain Effect.
FAQ ruttoptimering
Vad är ruttoptimering?
Här besvarar våra experter på de vanligaste frågorna om ruttoptimering

Minska transportkostnaderna och leveranstiderna samtidigt som du förbättrar kundservicen


Våra lösningar gör möjligt att hantera beställningar från kunder samt beräkna tillgängliga resurser, vägnät och driftbegränsningar i syfte att fastställa de kombinationer av rutter och leveranssekvenser som bäst uppfyller företagets finansiella målsättningar och ger bäst kundservice.

Med en enklare ruttoptimering kan du till exempel optimera för lägsta kostnad eller se till att alla beställningar levereras oavsett kostnad. Komplex ruttoptimering använder ett mer balanserat arbetssätt som kan skräddarsys efter företagets kundservice och finansiella strategier.

ruttoptimering på dator

Våra lösningar


Kundcase


Här delar våra kunder inom olika branscher med sig av hur de genom att strategiskt planera sina rutter kan optimera genomförandet av sina leveranser vilket ger fler nöjda kunder.

STARK-Group:
"Våra kunder lägger stor vikt vid snabba, exakta och flexibla leveranser. Vårt mål är att leverera enligt avtal och erbjuda hög kundservice.
Det är därför som vi i Norge, Sverige och Finland kompletterar vår lösning i Danmark med ruttplanering från Descartes.”

-Per Rimkjær, Project & Transport Manager, STARK GROUP
Pågen:
”En effektiv ruttplanering är viktigt för oss. Har vi en större exakthet i planen så minskar vi antalet mil som körs och når närmare så klimatsmarta transporter som möjligt."
-Ulf Karlsson, Logistikchef, Pågen AB

Tre leveransutmaningar som ruttoptimering hjälper till att lösa


Öka produktiviteten
Med hjälp av en smart lösning för ruttoptimering minskar inte bara tiden det tar att skapa rutter, utan också behovet av manuell hantering av de som planerar rutterna.
Förbättra kundupplevelsen
När du behöver planera leveranser med kort varsel, kan du med hjälp av ruttoprimering snabbt och enkelt skapa bästa möjliga rutt, vilket gör att tiden från beställning till leverans förkortas avsevärt.
Minska bränsleförbrukningen

Med ruttoptimering får du kontroll över de faktorer som påverkar bränsleförbrukningen. Genom att reducera körsträckan kan företag förvänta sig 5–10% minskad bränsleförbrukning och därmed också minskat klimatavtryck.

Med över 20 års erfarenhet har vi hjälpt många kunder att optimera sin leveranskedja och uppnå en effektiv distribution av sina varor när leverans behövs, till den plats där de behövs.


>15%
Ökad bränsleeffektivitet

>10%
Ökad resursanvändning

5-25%
Minskade kostnader

Vill du prata med en av våra experter?