Ruttoptimering


Förbättra din distribution med snabba, exakta och flexibla leveranser.

Webinar - Leveranser i rätt tid och till rätt plats
På vårt webinar berättar vi mer om fördelarna med strategisk ruttplanering

Kundcase: STARK Group
Nordens största återförsäljare och distributör av byggmaterial, har fullt fokus på exakta leveranser till kund.
FAQ - Ruttplanering & optimering
Här besvarar våra experter på de vanligaste frågorna om ruttplanering

Minska transportkostnaderna och leveranstiderna samtidigt som du förbättrar kundservicen


Våra lösningar gör möjligt att hantera beställningar från kunder samt beräkna tillgängliga resurser, vägnät och driftbegränsningar i syfte att fastställa de kombinationer av rutter och leveranssekvenser som bäst uppfyller företagets finansiella målsättningar och ger bäst kundservice.

Med en enklare ruttoptimering kan du till exempel optimera för lägsta kostnad eller se till att alla beställningar levereras oavsett kostnad. Komplex ruttoptimering använder ett mer balanserat arbetssätt som kan skräddarsys efter företagets kundservice och finansiella strategier.

ruttoptimering på flera enheter

Våra lösningar


Kundcases


Här delar våra kunder inom olika branscher med sig av hur de genom att strategiskt planera sina rutter kan optimera genomförandet av sina leveranser vilket ger fler nöjda kunder.

stark group logo helmet
STARK-Group:
"Våra kunder lägger stor vikt vid snabba, exakta och flexibla leveranser. Vårt mål är att leverera enligt avtal och erbjuda hög kundservice. Det är därför som vi i Norge, Sverige och Finland kompletterar vår lösning i Danmark med ruttplanering från Descartes.”

-Per Rimkjær, Project & Transport Manager, STARK GROUP
pågen gifflar
Pågen:
”En effektiv ruttplanering är viktigt för oss. Har vi en större exakthet i planen så minskar vi antalet mil som körs och når närmare så klimatsmarta transporter som möjligt."
-Ulf Karlsson, Logistikchef, Pågen AB

Tre leveransutmaningar som ruttoptimering hjälper till att lösa


Öka
produktiviteten
Med hjälp av en smart lösning för ruttoptimering minskar inte bara tiden det tar att skapa rutter, utan också behovet av manuell hantering av de som planerar rutterna.
Förbättra kundupplevelsen
När du behöver planera leveranser med kort varsel, kan du med hjälp av ruttoprimering snabbt och enkelt skapa bästa möjliga rutt, vilket gör att tiden från beställning till leverans förkortas avsevärt.
Minska bränsleförbrukningen

Med ruttoptimering får du kontroll över de faktorer som påverkar bränsleförbrukningen. Genom att reducera körsträckan kan företag förvänta sig 5–10% minskad bränsleförbrukning och därmed också minskat klimatavtryck.

Med över 20 års erfarenhet har vi hjälpt många kunder att optimera sin leveranskedja och uppnå en effektiv distribution av sina varor när leverans behövs, till den plats där de behövs.


>15%
Ökad bränsleeffektivitet

>10%
Ökad resursanvändning

5-25%
Minskade kostnader

Vill du prata med en av våra experter?