Descartes would like to advise its customers and partners that The European Commission has confirmed to its EU member state nations that the rules mandating ICS and ECS filings will come in to effect as of January 1, 2011.

Separately, the European Commission recommended that Member States consider observing a limited "grace period" where penalties are not imposed on companies where, due to objective difficulties outside their control, the company is not able to fully comply with ICS and ECS filings as of January 1st, 2011. The recommended grace period would extend no longer than until June 30, 2011 for ICS and December 31, 2011 for ECS. This comes on the realization that not all member states are ready to process these messages on that date, and that it would be prudent to work diligently on monitoring systems rollouts across the EU intently over its first two months of operations. It will be up to the individual member states to ratify this recommendation individually.

This grace period is also meant to allow the trade to ensure that they have worked out all necessary steps to properly file the Entry and Exit Summaries as required. It will be prudent to continue implementation as planned and work out operational and data quality issues during this interim period to ensure smooth operations when the enforcement with penalties takes place.

For more information on Descartes' ICS solution, please click here

 

Verplichtingen vanaf 1 januari op het vlak van Import Control System (ICS) en Export Control System (ECS) – fase 2 Descartes wil haar klanten en partners hierbij informeren dat de Europese Commissie aan de EU lidstaten heeft bevestigd dat de regels met betrekking ICS en ECS van kracht zullen worden vanaf 1 januari 2011.

Daarnaast heeft de Europese Commissie de lidstaten aanbevolen om een "gedoogperiode" in te voeren voor de handhaving van boetes aan bedrijven die per 1 januari 2010 niet aan de regelgeving omtrent ICS en ECS aanmeldingen kunnen voldoen omwille van problemen waar ze zelf geen vat op hebben. Het wordt aangeraden om de gedoogperiode niet langer aan te houden dan juni 2011 voor ICS en december 2011 voor ECS. Dit advies is het gevolg van het besef dat niet alle lidstaten klaar zijn om deze berichten vanaf 1 januari te verwerken, en dat het bijgevolg aangeraden is om te werken aan de oplevering van monitoringsystemen over de hele EU tijdens de eerste twee maanden van operaties. Het is nu aan de afzonderlijke lidstaten om deze aanbeveling individueel te ratificeren.

Deze gedoogperiode is daarnaast bedoeld om de handel te laten aantonen dat alle nodige stappen werden ondernomen om Entry en Exit Summary aangiften in te dienen zoals vereist. Het is aangeraden de implementatie verder te zetten zoals gepland en operationele kwesties alsook kwesties mbt datakwaliteit op te lossen tijdens deze interim-periode, om zo vlotte operaties te garanderen vanaf het ogenblik dat de handhaving van boetes wordt ingevoerd.